24.06.2018

Villblommer

Villblommer

på det skrinne steinrøystorpet

heime på Skogen.

Et overdådig yr av farger

som biter av en sundrivin regnbåga

strødd ut over bakkene ved Børen.

Fagerklokke,

veronika,

tjyrublom,

tiriltunge, tepperot

og mange mange andre,

mange at

skulle jeg nevne dem alle,

ville jeg ikke ha papir nok å skrive på.

Ja, de velsignede ville blomma

som omskapte gustne finnskjegg-bakker

til små filialer av Himmerike

slik ved sankthans-leite

hver gudskapte sommer.

Hans Børli