Hans Børli-selskapet

Hans Børli-selskapet ble stiftet 17. mars 1991 for å samle, bevare og holde levende materiale og minner som belyser Hans Børlis liv og forfatterskap. Selskapet ledes av et styre på sju medlemmer. Fire er valgt på fritt grunnlag og tre er oppnevnt av Børli-familien, Eidskog kommune og Anno museum. Oppistuen Børli er Hans Børlis fødested. Dette idylliske småbruket hører hjemme på Fjellskogen i Eidskog kommune, på grensen mellom Hedmark og Akershus fylke. Selskapet leier plassen av Stangeskovene som er grunneier. Her arrangeres Junikveld første søndagen i juni måned hvert år – et arrangement som på det meste har samlet 1700 deltakere.

Styret fra 2020:
Ingun Aastebøl, leder (oppnevnt av Anno museum Kongsvingerregionen)
Jo Håkon Johansen (oppnevnt av Eidskog kommune)
Elin Børli Karterud (oppnevnt av familien)
Styremedlemmer: Ronald Jørgensen, Anne Huse, Mette Ulvo og Bjørg Ruud
Varamedlemmer: Anne Mette Strand, Bjørn Aastebøl, Bjørn Andresen og Solveig Grepperud

e-post: kontakt@hansborli.no

Bli medlem i Hans Børli-selskapet
Medlemmer mottar våre utgivelser av Tyristikka og rabatter på utvalgte bøker og enkelte produkter.
Bli medlem her.