09.01.2018

Vestafor hesteknatten

Kikker jeg ut gjennom kjøkkenvinduet

i den rødmalte vesle stua vår

på fláberget ved Børrud,

da danner den takkete himmelranda

over Snedsbølskogen i vest

grensen for min fysiske verden.

 

Men i tankene tok jeg mang en langtur

ut i himmelblåna

vestafor Hesteknatten.

Gikk langs vindens høge trekkfugl-stier,

lengselens solgylte pilegrimsled,

over myrull-myrene i evigheten.

Vendte heim igjen i kvelden,

satt med de andre ved middagsbordet

 

og svarte tankespredt

i hytt og vær.

Og mistet handplukkete stjerner

ned blant potetskinn og sildebein

på bordet.

 

 

 

 

Hans Børli