29.07.2018

Tørst

Jeg vil drikke blå skygge!

Jeg vil slukke jordvarmen i sinnet mitt

med julinatt og dogg.

 

Jeg vil drikke blå skygge!

Jeg vil vite hvorfor

Fred har nattens farge.

 

Jeg vil drikke blå skygge!

Jeg vil  slukke  hjertet

med sus av våte åkrer. –

Hans Børli