13.08.2018

Tonefall

Jeg sier strengt til meg sjøl:

– Ordene står der

og er bare trykksverte

på hvitt papir.

Men er det ditt dikt,

skal menneskene høre stemmen din

slå gjennom muren av avstand.

 

Høre deg rense strupen

og stamme

og lespe på s’ene

og møysommelig rydde plass mellom

ordene

for stillhetens hviskende engel.

Hans Børli