09.09.2018

TIl mor

Alt godt og vakkert som er blitt

meg kjært på heimens jord,

har lånt sitt lys fra hjertet ditt,

du gamle, slitne mor.

 

Du lever med i bjørk og hegg,

i sol og regn og vind.

Pinseliljen ved din vegg

er budskap fra et sinn.

 

I trogent strev med tusen ting

i stue fjøs og kvé,

du sleit din gylne giftering

så tynn som lauv på tre.

 

Jeg ser deg for meg, mor, så tidt,

jeg ser deg der du står

på stabbursbakken, høgt og fritt,

med himlen om ditt hår.

 

Jeg vet: en dag er alt forbi

og all din gjerning gjort.

En hånd av nådig søvn slår i

den tunge kobberport.

 

Da vil den gamle stua stå

som fremmed for mitt blikk.

Og heimløs heime skal jeg gå

langs stien der du gikk.

 

Hans Børli