13.10.2018

Tiden

Tiden Tiden –

som halsen på en drept fugl

ennå varm

i hendene dine.

Hans Børli