16.09.2018

Teologi

(To karer sitter på kvilstokken og prater):

«Je sitter og tenker på dettane der

om himmel og evigheit, gutt …

Ska rekti lure på hen det bær’

når jordelive er slutt?»

 

«Jo, da får du kjortel ta solbleikt lin,

– en skreddersydd engleham,

og bak på den runde ryggen din

gror snøkvite venger fram.»

 

«Men trur du itte Vårherre har

en ørliten skogerkrull,

så vidt at en gammal øksekar

får høgge for matløsta skull?»

 

«Jo visst! Det gror grønskog på

himmelens mo,

så vokstall og høg og tett

som Libanons seder der Salomo

høgg temmer te temple sett.

 

Og der ska fellinga sekkert gå fint,

for henger du opp et tre,

da flakser du bære oppi – og svint

kvister du toppen ne.»

 

«Men håssen ska ein få målt opp og slik?

Det tør bli vanskeli, kær.

Du veit atte hist oppi Himmerik –

det fins inga fullmekter der …»

Hans Børli