22.10.2018

Skogsfolk

Vi banner og vi bråker

i sol og styggevær.

Vi prater vondt om kåker

og skog med bustetrær.

 

Vi filer sløge sager

og sputter snus på snø.

Og ofte kommer dager

da det var best å dø.

 

Ja, ord som frosne tårer

ved tyrielden falt.

Men støtt kom nye vårer

og hjertet glømte alt.

 

Og under grågåsplogen

i nye hauster, brør,

vi rusle skal mot skogen

med øks på arm som før.

Hans Børli