14.07.2018

Ser jeg en blomme i skogen –

Ser jeg en blomme i skogen

– linnéaklokker i vind –

skjems jeg over mørket

i mitt nordvendte sinn.

 

Det bryter så sårt i bringa,

ei strime av soltent gry.

Men nattdyr ligger og glirer

gloøgd fram fra sitt ly.

Hans Børli