07.08.2018

På himmelranda

Jeg sto ofte

med ene foten på himmelranda og

den andre foten løftet –

Men aldri vågde jeg

steget ut i blåsalen

der stjernene danser.

 

Støvlene mine var mørke av dogg.

Og lyngklokkene jeg så langs stien

sang stilt inni tankene.

Hans Børli