22.01.2018

Ordet

Min engstelige frihet,

min flyktninghimmel og

mitt håp – alt

skylder jeg Ordet.

 

Jeg fant det med hendene.

Fant det gjemt

Slik fangen bakom sprinklene

fikk filen smuglet inn til seg

stukket bort i et stykke brød.

Hans Børli