21.02.2018

Ordene

Ord er vanmakt. Hør bare

en kunstforståsegpåer

snakke kunst: Han står

med mange bøker i blikket

og kaster røykbomber

inn i tempelet.

Jeg tror ikke lenger på

de dypsindige ordene,

de spissfindige ordene,

de blasert gjespende ordene.

Jeg tror

på stumheten

hendenes hud

berøring

nærhet

Jeg tror at

vi må grave et Pompeii fram igjen

av lava-asken

 

Med hendene.

Hans Børli