02.10.2018

Ordene

Angsten for ordene

den har jeg kjent.

Vers har jeg skrevet

og vers har jeg brent.

 

Tvilen i hjertet mitt

kviskret i hån:

«Fattigpilt er du,

som dikter på lån.

 

Arket er vakrest

når det er kvitt.

Spar det for ordet

som ikke er ditt.»

Hans Børli