11.11.2018

Oppbrudd, del 2

Jeg kjenner et bittert slektskap med

disse trærne som står der

evig står der

med striper av snegleslim over røttene.

Like håpløst som de

kjenner jeg hvor tung jorda er

når himmelen roper med blå vind.

 

Like ensomt som de

er jeg et mørke

som fugler sturer i.

Tause fugler

som løfter på hodet og lytter

når sangsvanenes fløyte av trolldom

skygger for stjernene.

Hans Børli