25.06.2018

Om nettene i juni

Om nettene i juni

er demringen et stille

lys av oppstandelse.

Det er som om

fugler står opp fra de døde

og rører lufta

mykt mykt

med usynlige vinger, vinger

hvis hvite knokler smuldret i mosen

for tusen glemte somrer siden.

 

Du står der fjetret i det løftende suset.

Vil følge, men kan ikke.

Lenken strammer om ankelen, slaveloddet

av gjort og ugjort

holder deg fast til

jordens stumme mørke.

 

Om nettene i juni

når alt er vinger

og blått.

Hans Børli