17.10.2018

Oktobernatt

Rim gror over åkrene.

Nakne kornstaurer

peker på Nordstjerna.

 

Som gjenferdet av en død sommer

lurer tåkenatta

over tunge tømmerlåver,

hvor kornband kviler hos kornband

mildt,

som barn i søvn.

 

Dette er dødens time!

 

Intet er endt med døden.

Mektige høstmanns-hender

berger livets grøde.

Hans Børli