26.10.2018

Oktober

Atter gjester den høye måned

menneskenes lave trakt, atter

skrider tankefulle oktoberdager

stille over jorda. Tid som har

sett alt, håpet alt, elsket –

Sein tid

med lys av solefall over panna

som kvinner i sorg.

Inne på stormyrene

klager ei trane

på ensomhetens ødslige språk

som vet

at ingen noensinne

fikk et svar.

Hans Børli