21.10.2018

Og alt er såre godt

Han fikk et liv i gave

av Gud i himmerik.

Det sleit han ut som slave,

og Gud får att et lik. –

 

Nå senker de i jorda

en mager husmanns-skrott.

Så leser presten orda –

og alt er såre godt.

Hans Børli