05.06.2018

Nøkkelen til himmerik

Slik lappeskomakeren romsterer i sin kiste

og graver med krokete fingrer, roter

blant rustne spiker og bekatråd og skonudd

etter et redskap han har bruk for,

slik leiter jeg valhendt

blant alt skrotet i mitt indre

etter nøkkelen til Himmerik.

Hans Børli