23.04.2018

Når menneskene har gått heim

Du søker ditt eget speilbilde i

de dimme gåtene omkring deg.

Alltid.

 

Du legger dine ensomme tanker

i munnen på vinden. Du drømmer

menneskemening inn i

duft og sus. Alltid

svarer dvergmålet deg med din egen stemme

 

Men hva tror du skogen synger

siden,

når du er gått heim?

 

Jo, da er timen inne

for røster nakne som jern.

 

En stumhet reiser seg,

står med løftet panne

og kveder for stjernene,

kambriske kvad

som menneskelepper aldri har rørt.

Hans Børli