18.04.2018

Morgen ved barberspeilet

Jeg ser en fremmed der i speilet.

En sliter, en skinnfellgrå gubbe

med munn så sid i vikene,

så smal og blå og buklete

som ståltrådhanken i en fiskebollbutt

noen har kokt kaffe i.

Og auga – slitne,

liksom overtrukket med grå hinne:

to váker i vinterisen

etter lett snøfall.

 

Årene har stjålet

ansiktet mitt fra meg.

Hans Børli