29.03.2018

Menneskesønnen

«A workingclass-hero is something to be.»

 

Han bar sitt kors til endes,

ingen Simon fra Kyréne løftet børa fra

skuldrene hans

da foten tok til å snuble i steget.

Hoggskader og oppgåtte frostsår

var hans stigmata. Og spydet

som gjennomboret hans venstre side

så blod og vann kom ut,

var tørrskáten på en furustamme

som rann over ham den vinterdagen

i sleppa inni Gråmyrberget.

 

Nå er han død for menneskene

og gravlagt på aldershjemmet. Men

i tidlige vårkvelder med lengsel i lufta

og ungt lauv på lerketrærne i alléen

kan han ennå åpenbare seg for folk på

veiene

og fortelle sakte og usammenhengende

fra smertens visnede år. Og alt

han har å vise den vantro Tomas

er blålige arr.

 

skát – toppenden av et tre
sleppe – bratt bergside hvor man renner trestammene hele utfor
Hans Børli