02.03.2018

Ledestjerna

Det er mørkt, sier du.

Å ja – det er ofte mørkt

på veiene, bror. Men mennesket

må VILLE sin ledestjerne, ønske den

så hett og innerlig

av hele sitt vilskne hjerte

at mørket plutselig slår ild

og stjerna står der

tindrende stor og klar

over de frosne veiene.

Hans Børli