11.12.2017

Kveld på kjøkkentrammen

Dompap på foringsbrettet,

det varmt røde brystet

mot en bakgrunn av snø.

Og lågt over åsranda i vest

ei lys skystrime

farget av skjæret fra solefallet.

Jeg sitter her og føler

den store sammenheng i alle ting.

I stillheten inne i meg

aner jeg skogens nærvær

slik du kan ane

skyggen av gyngende tregreiner

famle over fjernsynsskjermen

i kvelder med vind.

 

Nå gror den første stjerna

langsomt fram. Den flyter hvit

på mørket bak øynene mine,

lik ei nøkkerose

i et skogsvart tjenn.

Hans Børli