16.11.2018

Kråke

Éi regnvåt kråke på skigarn

er bedre enn ti engler i Himmerike.

Hans Børli