04.08.2018

Kornmo

I de fattigste dager,

i de mørkeste døgn,

flammer det som kornmo i sinnet

alt

du aldri har levd.

 

Du aner plutselig

liv

som passerer deg

gysende nær,

som en hest med ville øyne

og vind i fakset

brått åpenart av lynet

ute på augustjordene natterstider.

 

Hans Børli