23.09.2018

Jegerdrøm

Vi er alle jegere.

Og svinnende kort

er vår lykkes stund:

Den sky fuglen

sett gjennom sikteskåret.

 

Og siden?

 

Tyngden av død

i jegerens hender.

 

Vær viss – den dag vil komme da

du priser kulen som

forfeilet sitt mål. Vingeslagene

som reddet din jegerdrøm

fra oppfyllelsen.

Hans Børli