06.01.2018

Jeg tror ikke

Jeg tror ikke Gud sa

Bli lys

dengang i det første gry.

Den makt som beveger universet

bruker ikke menneskeord.

 

Når mørket stormer din strupe

og Jupiter vender sin evige is

i tomheten etter ditt hjerte,

da skal bare dét bli husket som

du aldri fikk sagt.

Hans Børli