25.04.2018

Ingen av oss

Ingen av oss

overlever livet.

Men dess mindre du har levd,

jo svartere dør du.

Hans Børli