17.12.2017

I usle koier

I usle koier

på strå og bar

lå’n far

og far hass far.

I usle koier

på bar og strå

de lå

og lydde te vinden

og tøgg på et skrå.

I usle koier

på vintervang

min sang

frå djupe kjelder

i mørket sprang.

Den tonge tona

frå laugg og li

vart mi.

Så vent inga vise

med lett melodi.

Hans Børli