20.11.2018

Hvem kan vinne over døden?

«Døden er angsten for døden.»

(Kaj Skagen)

Vi slåss til siste dag. Men hvem

kan vinne over Døden? Det kan bare

Døden selv.

 

Så motta din tapperhetsmedalje

fra mine redde hender.

Hans Børli