07.09.2018

Høstmannen

Ditt liv er et korn blant kornene

i høstmannens hender.

Ru og mørke av jord

omslutter de med linjer av ømhet

såmannens evige drøm

 

at en gang

en gyllenmoden åker

lik stjernenes stumme sus

på bunnen av vinden

 

og ingen hunger mer

alle sigder rustnet bort

Hans Børli