18.01.2018

Hjertet mitt

Jeg bar alltid hjertet mitt nakent

utapå meg som ei lydende bjelle.

Men hjertet var ikke smidd

av jern og messingbrás

som bjella, derfor

rispet jeg så lett sund det

inni livets snatt og snar.

Barnåler

og måsabøss

og blar av ville drømmer

klisser i det størknete blodet.

Hans Børli