08.09.2018

Hender av vind

Etter mange år på villstrå

vet jeg

at hender av vind

alltid stødde mine blinde steg

gjennom ulendet.

 

En dåre er jeg og

skal jeg alltid vedbli å være.

Men midt i mørket

på dårskapens vei mot døden

denne plutselige berøring,

dette staggende tak i armen:

– Nei! Ikke der …

 

Mitt hjerte er ennå ikke

blitt et åtsel. Fordi

hender av vind

alltid stoppet meg

ytterst på randen av

ravnefølget.

Hans Børli