21.04.2018

Havet og skogen

Havet og skogen er søsken.

De taler langveis sammen

på vindspråket. Den ene blond

av brenningers hvite skumbrem,

den andre mørk

av rotvokste vingeslag.

Havet og skogen er søster

og bror. Og selv er jeg

av samme higende ætt.

Jeg anerkjenner ingen grenser,

selv ikke dødens. Jeg har

sloppet mitt hjerte på beite

på solnedgangens røde enger

og slått opp min lengsels sandslitte

 

beduin-telt

bortenfor synsranda,

der lendet haller vestover mot evigheten.

Hans Børli