19.12.2017

Hare

Min tuslete lille sommerlengsel

har forlengst fått vinterhámen.

Går i ett med  landskapet,

ingen ser den lenger,

knapt nok jeg sjøl.

Bare de enfoldige hareauga

svartner og lever

engstelig som før:

En skygge av hubro på snøen,

ram lukt av rovdyr

i den skarpe vinden fra nord …

Slik er loven for dét

som rører seg innerst i hjertet:

Ikke stikke av mot omgivelsene.

Leve lågt i landskapet

og utvikle en beskyttelsesfarge.

Hans Børli