07.03.2018

Håp

Når alle ord tier

og tennene fryser ihop,

du synes du har skår av

knust glass i munnen,

da

står plutselig

et tre i døra

og hvisker grønt

med snø i baret

Hans Børli