10.06.2018

Gudstjeneste

Hver klarværs jonsokkveld

går jeg ut på fláberget

utafor huset her

og holder ei lita gudstjeneste

ordløst for meg sjøl.

Står barhodet

med ansiktet vendt

mot vest

der storskogen blåner

i høgd bakom høgd

innover mot heimtraktene mine

på Fjellskogen.

Ligger et lite tjenn

et sted der inne i ensligheta:

Lomtjennet,

stille, blankt som et auge.

Seven vekser i tett gard

inni vikene.

Og slik i kveldskjøligheta

faller doggdråper fra stråene

og lager ringer i det blikkstille vatnet.

Jeg står og ser bakover i tida

og kjenner doggdråpene

som en sval berøring i hjertet.

Hans Børli