08.07.2018

Gudstjeneste

Jeg sitter her i en kirke

av skogduft og dogg og dag.

Linnéa ringer til messe

med lydløs klokkeslag.

 

Og presten har intet ansikt

og prekenen har ingen ord.

Det hellige sakramente

er angen av vårlig jord.

 

En løvsanger kvitrer ved redet,

en bille bestiger et strå.

Og dypt i den signede stillhet

hører jeg livshjertet slå.

 

Det finnes en tillit i verden,

et lys over store og små.

Hans Børli