30.07.2018

Geiterams

Et gammelt eldsted i skogen.

Et svartbrent søkk

strødd med visne barnåler.

Midt i eldgropa står en kvast

av ung geiterams

svulne knopper

som nikker mjukt i vinden.

Jeg knakker ut pipa mot en stein

og rusler stien videre

mindre ensom enn før, trøstet

av dette grønne gudsordet.

Minnet om en død venn

kommer meg plutselig nær

i den stumme klangen av blå stillhet

over høgdene i vest.

 

Hans Børli