24.02.2018

Etter Auschwitz

Det  er hardt

å se seg selv i øynene

etter dét som  hendte

i Auschwitz.

I Hiroshima.

I Song My –

 

MEN VEND IKKE SPEILET.

 

Tro ikke

at helvete hadde vært mulig

uten deg og meg.

Hans Børli