11.05.2018

Engang

Engang

skal hjertet glemme sine krav,

skal lengselen lukke  seg

blygt,

som nøkkerosa om kvelden

når speilbildet av stjernene

gror fram i svartstilt vatn.

Hans Børli