03.03.2018

En av de grå dagene

Så mange gråkalde dager.

Dager med kroket rygg

og neglesprett,

tærne krummet

inne i gummistøvlene.

 

Djupt i mitt hjertes

riftete redskapskiste

bevarer jeg et syn som

dynamitt: Jeg ser

en av de grå dager

reise seg i all sin verdensvelde

og kjøre hodet gjennom Melkeveien

så stjerner og is og englefjær

drysser over besteborgerens

skinnhellig oppvendte veldeder-ansikt.

Hans Børli