14.03.2018

Emblem

Helt fattig er ingen

som farger sine dager røde

med sitt hjerteblod, ingen

som like inn i dødens søvn

filer på sin rustne lenke

med drømmens fuglefjær.

Hans Børli