06.10.2018

Ei øks står og rustner

Ei øks står og rustner i skogen et sted

ved regnpisket grop etter eld.

En skogskar hogg den i granrota ned

og ruslet så heimatt i solefalls fred

en tåkekvit, seinhøstes kveld.

 

Han kjente ei smerte, ei sviende glo

som ulmet i tongpustet brøst.

Han harket og hostet. Han spyttet litt blo’

det lyst som roser på snøkvite mo,

men tankene sa: Det er høst!

*

 

Der djupt inni skogene strevde han før

så trufast med øks og med sag.

Når nettene løfter sitt sotsvarte slør,

står graner og suser i gryet og spør:

Nei, kommer han itte i dag?

 

Og skogbekken svarer med sekling og sang:

Han dro på ei langferd i natt.

Så syng bare, storskog, på lyngkledde vang

og byss du hans minne i måsamjukt fang,

han kommer nukk aldri meir att.

 

Se, myrskodda driver i liene blå.

– Syng, storskog, di salme sær. –

Ja, la sjølve høstnattas skyggeland slå

ei harpe hvis sorgstemte toner kan nå

hans sjel bakom stjernenes skjær.

 

Hans Børli