29.11.2018

Drømmene

Mine vidløftige drømmer,

så flyktige og skjøre, utsatte

som doggtung kingelvev

spent ut over ei glenne i skogen

der elgen ofte kommer lufsende

i smådilt over måsan

med horngreipa høgt løftet.

Hans Børli