10.02.2018

Drøm

Men drøm din drøm.

Dét er det eneste

som kan verge dine øyne

mot altfor nakne syner:

Drømmen er blømmende lyng

som skjuler dødens helleristning

på grunnfjellet i ditt sinn.

Hans Børli