21.06.2018

Døden

Døden er et tre,

ei mektig, susende torden-eik

er døden. De djupe røttene

suger verdensmørket

som sevje av vårkald jord, drikker

til greinene blømmer lys, drikker

til selv din hjerneskalle er

en tom, skinnende, reinflidd skål,

rede til å fylles av lys, lys …

Hans Børli