12.04.2018

Det hender

du trår i misse

og setter foten

en fotsbredd utenfor deg selv.

Og alltid siden –

alle år bak den grå muren –

skal du minnes en ung lauvlukt

av frihet.

Og fuglen som sang

med mange kilder i stemmen.

Hans Børli